Karabağlar lokmaKarabağlar lokma firmaları her halde İzmir’in en çok sayıda bulunan yeridir. Bir şekilde buradaki lokma firmalarının sayısında çok önemli bir artış yaşanmıştır. Bunda son zamanlarda Karabağlar ilçe sınırlarının genişlemesinin de etkisi olmuştur. Fakat buradaki tatlıcılık ve pastacılık sektörü de oldukça eskilere dayanmaktadır. Burada gerek lokma dökümü, gerekse de pilav dağıtımı gibi hizmetleri veren firma sayısı oldukça fazladır.

İzmir lokma tatlısının başkenti gibi ise Karabağlar da buranın merkezi sayılır. Dolayısı ile burada her sokakta her köşe başında bir lokma dağıtımına rast gelmeniz söz konusudur. Buradaki lokma dağıtımı şehrin hiçbir yerinde rast gelemeyeceğiniz yoğunlukta yaşanmaktadır. Lokmanın anavatanı burası desek çok da yanılmış olmayız. Karabağlar lokma firmaları gezici araçları ile şehrin her yanına hizmet götürmektedirler. Bazı firmalar her ne kadar yerleşik olsalar dahi bir şekilde onlarda başka yerlerde lokma dökümünü yapmaktadırlar.

Karabağlar Lokma Firması

Karabağlar lokma servisi ve hizmeti veren firma nasıl olmalıdır. Firmanın ve çalışanlarının ne gibi özellikleri bulunmalıdır. İzmir lokma firmasında olduğu gibi burada da yasal ve güvenilir bir firma ya da kuruluş olmalıdır. Son zamanlarda merdiven altı üretim yapan firma sayısı oldukça fazla çoğalmıştır. Bu firmaların nasıl bir üretim yaptıkları birçok lokmacı tarafından bilinmektedir. Ve bunların üretim tarzlarından da hiç hoşlanmamaktadır. Çünkü bu firmalar gelip geçici olup kısa vadede ne kazanırsak kardır mantığı ile hareket etmektedirler.

Sağlıklı ve temiz üretim yapan bizim gibi firmalar bu korsan firmalar karşısında oldukça zor durumda kalabilmektedir. Çünkü bu firmalar kalitesiz üretimlerini ucuz lokma diyerek halkı kandırmaktadırlar. Bizim yaptığımız lokmanın kalitesi ile bunların ki arasında dağlar kadar fark vardır. Bizim dağıttığımız miktar ile bunların dağıttığı miktar arasında uçurum vardır. Bu yüzden de bu tür firmalara karşı uyanık olmanızda fayda vardır.

Karabağlar Lokma Fiyatı

Karabağlar lokma dağıtımı yaptıracak vatandaşlarımızın üzerinde en çok durdukları konulardan birisi de Karabağlar lokma fiyatı konusudur.

İzmir lokma tatlısı yapımında kullanılan malzemenin niteliği tatlının kalitesini belirler. Eğer birinci sınıf bir malzeme kullanır iseniz tatlınız da kaliteli olur. Yok, eğer bayat ve kalitesiz bir ürün kullanır iseniz tatlınız da lezzetsiz ve yavan olacaktır. Biz ürünlerimizde her zaman için birinci sınıf bir malzeme kullanmaktayız.

Karabağlar lokmacısı pazarlama hedeflerinden hangilerine öncelik verileceğini belirlemede yararlı olabilmesi için, ürün matrisinin karları da içerecek şekilde genişletilmesi gerekir. Böylece lokma fiyatı en ideal şekline bürünmüş olacaktır.

Karabağlar Lokmacısı

Karabağlar lokma firmasının uygulamada daha sonra ticaret alanlarını ayrı ayrı analiz etmeniz ve bulunabilecek temsilci bileşimini belirlemeniz gerekir. Pazar dilimlerinde uzmanlaşmış birçok temsilcinin bulunduğu büyük ticaret alanlarında, her biri tek bir dilimde öne çıkmış bir uygulayıcı olan birkaç uzman bulma şansı yüksektir.

Pazar potansiyeli daha düşük alanlara geçtiğinizde, temsilciler aynı geliri elde etmek için daha çok çeşitli pazarları kapsamak zorunda olduklarından, uzmanlıkları da azalır. Bunu da Karabağlar lokmacısının iyi bir analiz yapması ile mümkündür.

Önce gelecekteki hedeflerinize bakarak, hangi pazarları yoğun bir şekilde kapsayacağınızı bulmanız gerekir. Sonra da mevcut örgütlenmenizin bu pazarları istenen yoğunlukta kapsayacak durumda olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir.

Karabağlar Lokma Dağıtımı

İzmir lokma firmaları Karabağlar ’da lokma dağıtımını oldukça önemsemektedirler. Yoğun olan talebe yetişmek için de daha çok temsilciler aracılığıyla işlerini yapmaktadırlar. Birincil pazarın bu yoğun şekilde kapsamak için gereken doğrudan satış gücünü yeterince destekleyecek bir satış hacminiz yoksa sorununuzun çözümü temsilciler kullanmaktır.

Temsilcilerin kullanıldığı klasik durum, açıkça belirlenmiş bir pazar profiline sahip bir küçük lokma firmasına verilebilir. Temsilciler aracılığıyla satış yapmanın asıl nedenlerinden biri, temsilcilerin pazardaki uzmanlığından ve geliştirmiş oldukları derinlemesine ilişkilerden yararlanmaktır.

Karabağlar lokma